Site-ul Oficial al Comunei Glimboca

Site securizat cu
wordfenceLogo

Comuna Glimboca - o singura asezare, fara sate apartinatoare.Este reprezentata de o stema pe care sunt desenate trei “ciuperci” – porecla data glimbocenilor de locuitorii localitatilor invecinate.Culoarea rosie a fundalului, reprezinta sangele varsat de-a lungul anilor , in razboaie, de catre predecesori.Verdele arata padurile de care este inconjurata Glimboca.Turnul reprezinta atestarea documentara vremelnica a localitatii si chiar existenta drumului lui Traian spre cetatea Sarmizegetusei

Situată în partea de nord-est a judeţului Caraş-Severin, pe DN 68, localitatea Glimboca, reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de 61 km de municipiul Reşiţa şi 4 km de Oţelu Roşu, oraşul cel mai apropiat. Comuna Glimboca se întinde pe o suprafaţă de 4621 ha, din care 1987 ha reprezintă terenul agricol

Glimboca se intinde pe o suprafata de 4.5 km2 .Padurea si islazul comunal este in suprafata de 1400 ha , iar terenul extravilan apartinant comunei  cuprinde o suprafata de 1090 ha

Populatia comunei este de 1940 locuitori iar numarul de cladiri este de 514

Reteaua de strazi din comuna a fost modernizata si la momentul actual toate strazile sunt betonate

Comuna dispune de o retea de apa de aproximativ 11.5 km si retea de alimentare cu gaz metan de 18 km.

Teritoriul comunei aparţine bazinului hidrografic al Bistrei, râu al cărui curs, care străbate perimetrul de la est la vest, are ca principali afluenţi, pe partea dreaptă Ramna, Vârciorova, Pleşa şi Calova, iar pe partea stângă Eruga, Văruţ, Strahia şi V. Satului.
Climatul este temperat-continental moderat, cu o temperatură medie anuală de 10,50C şi cu precipitaţii medii multianuale de 737,2 mm (staţia Caransebeş).
Arealul comunei este situat în zona pădurilor, subzona stejarului şi a fagului, în luncă fiind prezentă şi vegetaţia de zăvoi, determinată, ca şi tipurile de sol existente, de vârsta tânără a reliefului şi de regimul de umiditate accentuat.
În subzona stejarului, care ocupă terasele şi dealurile piemontane, predomină Quercus robur (gorun). Pe coline şi pe dealuri se dezvoltă etajul cerului, reprezentat de Quercus cerris în asociaţie cu Q. petraea (gorun), Q. frainetto (gârniţă), Corylus avellana (alun), Cornus sanguinea (sânger), ca şi cu specii termofile cum sunt Cerasus avium (cireş), Tilia tomentosa şi T. cordata (tei). 

Profilul economic al teritoriului administrativ al comunei Glimboca , datorita asezarii geografice este o combinatie armonioasa intre sectorul agricol individual si zootehnic , de crestere a animalelor mari si pasarilor, cu silvicultura , mica industrie , si fondul de vanatoare , ca si functia de sector de deservire cu forta de munca a serviciilor oraselor Caransebes si Otelu-Rosu.
Pe raza comunei exista o cariera veche de roci de constructie-tuf andezitic, care se exploateaza si astazi de S.C. DAMIACONS S.A. impreuna cu firma germana RADLINGER.
Incepand cu anul 2000 si pana in prezent s-au infiintat pe raza comunei Glimboca firme private , pe diferite domenii de activitate ,astfel,amintim:
-S.C. GRUP VEST MARM S.A. si  S.C. CORSO S.R.L. societati care au la baza exploatarea zacamintelor de marmura
-S.C. BORLOVAN CONSTRUCT S.A. si  S.C. BORLOVAN FOREST S.A. societati care se ocupa cu exploatarea si prelucrarea lemnului
-S.C. FRUITLAND S.A. achizitioneaza ciuperci si fructe de padure
-S.C. ORCONS S.A,firma care se ocupa cu materiale de constructie si reconstructii drumuri si poduri
-Cabinet Medical Individual de Medicina Generala - Dr. Lichiardopol Denise  

Institutii de interes public

-Scoala Generala cu clasele I-VIII,  atestata documentar din anul 1776.Aici sunt inscrisi 165 de elevi , din care 96 de elevi in ciclul primar , iar 69 de elevi in ciclul gimnazial , indrumati de 5 invatatori si 6 profesori.Scoala este dotata si cu un cabinet de informatica in care sunt 10 calculatoare.
-Gradinita are inscrisi un numar de 84 de copii intre 3 si 7 ani, impartiti in 4 grupe, indrumati de 4 educatoare, dispune de toate conditiile pentru a desfasura activitatea prescolara
-Muzeul din cadrul Scolii Generale- contine 500 de piese care atesta vechimea comunei.Gasim aici vechi si valoroase costume populare.
-Camin Cultural-cu o capacitate de 400 de locuri

-Biserici-
-Biserica Ortodoxa Crestina Glimboca-Poarta hramul “Adormirea Maicii Domnului”, zidita intre anii 1790-1794 si renovata periodic cu ajutorul locuitorilor comunei
-Biserica Baptista Glimboca
-Biserica Penticostala Glimboca
-Asezamantul monahal “Sfanta Treime” Glimboca 
- aici se afla un azil de batrani

-Monumente-
Monumentul “Ostasului Necunoscut”, aflat in fata cimitirului, ridicat in cinstea eroilor cazuti in lupta

Meteo