Hotararile autoritatii deliberative

 

2023

HCL.NR1 DIN 27.01.202312042023 privind organizarea retelei scolare pt.anul 2023-2024

HCL.NR2 DIN 27.01.202312042023 privind validarea Dispoziției nr.1/2023

HCL.NR3 DIN 27.01.202312042023 privind  aprobarea menținerii comunei Glimboca  la parteneriatul  ,,Asociatia Gal  Tara Gugulanilor””

HCL.NR4 DIN 27.01.202312042023 privind aprobarea solicitarii prelungirii  până la datade28.12.2023 a Scrisorii de garantie bancara nr. 145/2019

HCL.NR5 DIN 27.01.202312042023 privind aprobarea planului  de actiuni si lucrari de interes local  ce se vor  desfasura in anul 2023 cu familiile beneficiare de venitul minim garantat, apte de munca

HCL.NR6 DIN 27.01.202312042023 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice

HCL.NR7 DIN 27.01.202312042023 privind aprobarea Actului aditional  la contractul nr. 1736/2017

HCL.NR8 DIN 01.02.202312042023 privind aprobarea bugetului propriu al comunei  Glimboca pe anul 2023

HCL.NR 9 DIN 01.02.202312042023 privind  alocarea sumei de2000le

HCL.NR 10 DIN 01.02.202312042023 privind  aprobarea  încheierii protocolului de colaborare  cu Ministerul  Muncii și Solidarității Sociale

HCL.NR 11 DIN 01.02.202312042023 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere  aferente  impozitelor și taxelor locale ,redevențelor  și chiriillor datorate bugetului local de către persoanelor  fizice  și juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ-teritorială a comunei Glimboca .

HCL.NR 12 DIN 24.02.202312042023privind satbilirea salarilor de baza  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului  comunei Glimboca.

HCL.NR 13 DIN 24.02.202312042023 privind aprobarea regulamentului de acordare  a finantarilor  nerambursabile din  bugetul  comunei  Glimboca ,pentru activitati  sportive  organizate  in bazaLegii  nr. 69/2000 a educației fizice și sportului

anexa la hcl nr13 din 24.02.202312042023

HCL nr14 DIin 24.02.202312042023privind aprobarea achizitionarii si montarii  de panouri fotovoltaice pentru statia de apa  Glimboca

HCLNR15 17 03 202315052023 privind aprobarea proiectului ,, Dotare scoala  si gradinita UAT Glimboca  ” in  cadrul PNRR , Componenta C 15

HCL NR16 29 03 202315052023  privind  aprobarea Devizului rectificat si Bugetul  indicativ pentru proiectul C 1920075A2222551103249 Amenajare Lac Pescarie

HCL NR17 29 03 202315052023 privind aprobarea  proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect pt.obiectivul de investitii Digitalizare in folosul cetatenilor comunei Glimboca

HCL NR18 25 04 202315052023 privind participarea comunei Glimboca la Programul  privind casarea autovehicolelor  uzate , derulat in Cofinantare cu Administratia Fondului pentru mediu

HCL.NR19 DIN 28.04.202327062023 privind predarea către  M.D.L.P.A. prin Compania Națională de investiții  C.N.I . , a amplasamentelor  și asigurarea condițiilor în vederea executarii  obiectivului  de  investiții  ,, Modernizare și reabilitare drum comunal Baia ” , comuna Glimboca  , județul Caraș-Severin.

HCL.NR 20 DIN 28.04.2023 .27062023 privind aprobarea  alocării sumei de 30.000 lei în vederea finanțării  contractului nr. 1048/28.04.2023  incheiat cu ACS FCS BISTRA Glimboca pentru activități sportive  in baza legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului  pentru anul 2023

 

HCL.NR 21 DIN 26.05.202327062023 privind rectificarea bug. comunei Glimboca , jud. Caras-Severin  cu suma de 45,mii lei  în trim. II  2023 și modificare între articole  ale aceluiași  capitol bugetar.

HCL.NR 22 DIN 26.05.202327062023 privind aprobarea alocării sumei de 17,00 mii lei pt organizarea Rugii de Sfânta  Mărie în data de 15-16 08.2023

HCL.NR 23 DIN 26.05.202327062023  privind aprobarea achiziției serviciilor  de elaborare a SF în vederea depunerii unui proiect prin Fondul pentru Modernizare în România – Programul -cheie 1 :  Surse regenerabile de energie  și stocarea energiei

2022

HCL NR1 11 02 2022 APROBAREA BUGETULUI COMUNEI05042022

HCL NR2 11 02 20205042022

HCL NR3 25 02 20225042022

HCL NR4 25 02 20205042022

HCL NR5 25 02 20205042022

HCL NR6 25 02 202 RECTIFICAREA BUGETULUI05042022

HCL NR 7 DIN 25 .03.202210062022DP 65 DIN 202210062022

DP 65 DIN 202210062022

DP 67 DIN 202210062022

HCL NR 8 DIN 25 .03 202210062022

HCL NR 9 DIN 25 .03 202210062022

HCL NR 10 DIN 29 .04 202210062022

HCL NR 11 DIN 29 .04 202210062022

DP NR 71 DIN 202210062022

HCL NR 12 DIN 29 .04.202210062022

HCL NR 13 DIN 29 .04.202210062022

HCL NR 14 . 26.05.202229072022

HCL NR 15 . 26.05.202229072022

HCL NR 16. 26.05.202229072022

HCL NR 17. 30.05.202229072022

hcl nr. 18.24.06.202206092022

hcl nr. 19.24.06.202206092022

hcl nr. 20.24.06.202206092022

hcl nr. 21.08.07.202206092022

hcl nr.22. 05.08.07.202206092022

hcl nr.23. 05.08.07.202206092022

HCL NR 24 DIN 23.09.202228122022

HCL NR 25 DIN 23.09.202228122022

 

 

 

HCL NR 26 DIN 23.09.202228122022

HCL NR 27 DIN 23.09.202228122022

HCL NR 28 DIN `14.10.202228122022

HCL NR 29 DIN `14.10.202228122022

HCL NR 30 DIN `28.10.202228122022

HCL NR 31 DIN `28.10.202228122022

HCL NR 32 DIN `18.11.202228122022

HCL NR 33 DIN `18.11.202228122022

HCL NR34 DIN16.12.202209022023

HCL NR35 DIN16.12.202209022023

HCL NR36 DIN16.12.202209022023

HCL NR37 DIN16.12.202209022023

HCL NR38 DIN16.12.202209022023

HCL NR39 DIN16.12.202209022023

HCL NR40 DIN27.12.202209022023 privind taxele si impozitele locale in comuna Glimboca pe anul 2023

HCL NR41 DIN27.12.202209022023 privind taxele speciale pe anul 2023 in comuna Glimboca pe anul 2023

HCL NR42 DIN27.12.202209022023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>