Anunturi administrative (primar si viceprimar)

PUBLICATIE DELIMITARE SI NUMEROTARE SECTIE VOTARE

Dispozitie primar stabilire locuri afisaj electoral

COMUNICAT

proces verbal  privind completarea Biroului electoral decircumscriptie nr.40 Glimboca20042024

ANUNT DE PARTICIPARE18032024

ANUNT DE PARTICIPARE

COMUNICAT PROGRAM SCOALA

Anunt privind aplicarea Legii nr 18

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

DEZBATERE PUBLICA PUG 2023

  ACHIZITIE AMENAJARE LAC PESCRIE  -DATA LIMITA DEPUNERE DOSARE 19.05.2023 ORA 11:00 MODEL CONTRACT CAIET SARCINI LISTE CANTITATI FORMULARE DE OFERTĂ

ANUNT DE PARTICIPARE FINANTARE PROIECTE SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICA202317032023

anunt de participare  finantare proiecte sportive  de utilitate publica 28022023

ANUNT PARTICIPARE29092022

 

Admitere dosar

Scanare_20211108 (4)

Rezultate finale concurs promovare din data de 02.11.2021

Rezultate 02 11 2021

admitere dosar guard

ANUNT CONCURS paznic14102021

ANUNT CONCURS GUARD08102021

 

Rezultate finale concurs promovare din data de 06.10.2021

 

 

 

Scanare_20211006

Rezultate finale concurs din data de 23.03.2020

RF

Lista privind rezultatul probei interviu desfasurate in data de 23.03.2020

File0001

Lista privind rezultatul probei scrise desfasurate in data de 23.03.2020

File

Lista privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs din data de 23.03.2020

Scan_0002

Anunt concurs recutare consilier achizitii publice

Primăria Glimboca, cu sediul în localitatea Glimboca, nr. 367, județul Caraș-Severin, telefon/fax: 0255534378, organizează concurs în data de 23.03.2020, ora 11.00- proba scrisă și 25.03.20120 ora 11.00 – interviu, pentru ocuparea funcției publice vacante, de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant:

– 1 post pentru compartimentul achiziții publice

Concursul se organizează la sediul Primăriei,   GLIMBOCA   NR.367 județul Caraș-Severin.

anunt concurs recrutare consilier achiziti21022020

Anunț licitație 2019 Anunt licitatie concesionare

CONSILIUL LOCAL GLIMBOCA cu sediul in localitatea Glimboca, Str. Principală, nr.367, jud. Caras-Severin, cod fiscal: 3227408, tel./fax 0255/534378 ,  e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, scoate la licitație publica pentru concesionare teren în suprafață de 1924 mp, evidențiat în CF 30383, Glimboca, aparținând domeniului public Glimboca.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei Glimboca, avand aceeasi adresa si nr. telefon ca si Consiliul Local, contra sumei de 50 lei, începând cu data de 18.07.2019.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 19.08.2019.

Data limita de depunere a ofertelor este 20.08.2019, ora 10,00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este : PRIMARIA GLIMBOCA cu sediul in localitatea Glimboca, Str. Principală, nr. 367, jud. Caras-Severin, cod fiscal: 3227408, tel./fax 0255/534378, e-mail: primaria.glimboca@gmail.com.

Ofertele trebuie depuse într-un plic inchis și sigilat avand înăuntru documentele în original sau în copie legalizata.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Glimboca in data de 21.08.2019, ora 12,00.

Instanta competenta în solutionarea litigiilor aparute este Tribunalul Caras-Severin, cu sediul in Resita, str. Horea, nr. 2-4, tel.: 0255212800, telefax : 0255211554.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul primariei Glimboca.

Anuntul licitatiei a fost transmis spre publicare in data de 17.07.2019.

 

Anunt buget 2015 12ian2015 Proiect buget 2015

Dispozitia 79

 

Unitatea Administrativ Teritorială Glimboca, județul Caraș Severin, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 26, 29 și 30 Glimboca, începând cu data de 19.06.2019 până la data de 17.08.2019. pe o perioadă de de 60 de zile, la sediul Primăriei Glimboca, conform art.14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Glimboca precum și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

anunt concurs asistenta sociala28062021

LISTA SELECTIE DOSARE23072021

Rezultate finale concurs din data de 02.08.2021

File0001

File0002

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD01092021

LISTA SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE IN GRAD27092021