Anunturi administrative (primar si viceprimar)

Anunț licitație 2019 Anunt licitatie concesionare

CONSILIUL LOCAL GLIMBOCA cu sediul in localitatea Glimboca, Str. Principală, nr.367, jud. Caras-Severin, cod fiscal: 3227408, tel./fax 0255/534378 ,  e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, scoate la licitație publica pentru concesionare teren în suprafață de 1924 mp, evidențiat în CF 30383, Glimboca, aparținând domeniului public Glimboca.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei Glimboca, avand aceeasi adresa si nr. telefon ca si Consiliul Local, contra sumei de 50 lei, începând cu data de 18.07.2019.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 19.08.2019.

Data limita de depunere a ofertelor este 20.08.2019, ora 10,00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este : PRIMARIA GLIMBOCA cu sediul in localitatea Glimboca, Str. Principală, nr. 367, jud. Caras-Severin, cod fiscal: 3227408, tel./fax 0255/534378, e-mail: primaria.glimboca@gmail.com.

Ofertele trebuie depuse într-un plic inchis și sigilat avand înăuntru documentele în original sau în copie legalizata.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Glimboca in data de 21.08.2019, ora 12,00.

Instanta competenta în solutionarea litigiilor aparute este Tribunalul Caras-Severin, cu sediul in Resita, str. Horea, nr. 2-4, tel.: 0255212800, telefax : 0255211554.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul primariei Glimboca.

Anuntul licitatiei a fost transmis spre publicare in data de 17.07.2019.

 

Anunt buget 2015 12ian2015 Proiect buget 2015

Dispozitia 79

 

Unitatea Administrativ Teritorială Glimboca, județul Caraș Severin, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 26, 29 și 30 Glimboca, începând cu data de 19.06.2019 până la data de 17.08.2019. pe o perioadă de de 60 de zile, la sediul Primăriei Glimboca, conform art.14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Glimboca precum și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.