Consultare publică

Primaria Comunei Glimboca anunta publicul despre desfasurarea procedurii de informare si consultarea publicului privind  initierea fazelor de elaborare pentru documentatia de urbanism :

P L A N    U R B A N I S T I C    G E N E R A L

Data: 23.09.2020 ora 10:00

Initiatori : Primaria comunei Glimboca

Proiectant general : SC Raumplan Design SRL

Documentatia privind REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL

poate fi consultată la sediul primariei , Directia Urbanism ,  sau electronic , pe site-ul institutiei www. http://www.primaria-glimboca.ro (informatii publice/consultare publică)

Eventualele observatii , propuneri , sesizari se pot trimite prin :

- posta, la adresa : Primaria Glimboca, nr. 367, CS

- electronic, la adresa de mail : primaria.glimboca@gmail.com

2 – analiza situatiei existente [5000]mai2020 – ver1

2_MEMORIU GENERAL Glimboca – 14_06_2020ver0

3 – reglementari zonificare propusa [5000]mai2020 – ver1

3_REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Glimboca – 14_06_2020 [ver0]