Licitatii Contracte

1. Consiliul Local al Comunei Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrari Realizare podețe, punți pietonale, taluzare pârâu Merișor.
Ofertele se depun pana vineri 11.07.2014 ora 10.00 la sediul Primariei Glimboca.
Pentru informatii suplimentare telefon 0255/534378 sau la sediul primariei.

2. Contracte concesiune

Muntean Codruta  Asezamant Naslau Pavel Suciu Ana Andras  Cooperativa

 

3.  Consiliul Local al Comunei Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări Amenajare Drumuri Comunle - Comuna Glimboca”

Detalii anunț invitație participare Nr.     1083    15.05.2018

 Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie  Lucrari

Denumirea  achizitiei: Amenajare Drumuri Comunle - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

 Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

 Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Amenajare Drumuri Comunle - Comuna Glimboca”, judetul Caras-Severinse realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

Suprafata asfalt  = 5600,00 mp

  • TOTAL SUPRFATA: 5600,00 mp

Documentatia de atribuire – Amenajare Drumuri Comunle - Comuna Glimboca”, judetul Caras-Severinse poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-str.-Glimboca 1

Comunicare

 

4. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări Asfaltare străzi comunale - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare Nr.    1223  /    31.05.2018

 Tip anunt: Achizitie directă

Tip contract: Executie  Lucrari

Denumirea  achizitiei:  Asfaltare străzi comunale - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

 

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Asfaltare străzi comunale - Comuna Glimboca”, judetul Caras-Severin, Străzi: Gheorghe Simeria, Grădiniței, Morii, Unirii, Trandafirilor, Măceșului -se realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

 

  • TOTAL SUPRFATA: 3769,00 mp

Documentatia de atribuire – Asfaltare străzi comunale - Comuna Glimboca”, judetul Caras-Severin, Străzi: Gheorghe Simeria, Grădiniței, Morii, Unirii, Trandafirilor, Măceșului-  se poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

 Invitatie-de-participare-executie-lucrari-strazi.buget local-Glimboca

Valoarea estimate fara TVA: 200.000,00 RON

 

5. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări Amenajare Dispensar Comunal”  Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare Nr.         1241 / 04.06.2018

 Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie  Lucrari

Denumirea  achizitiei: Amenajare Dispensar Comunal”  Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Cod CPV:   45453000-7- Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Amenajare Dispensar Comunal - Comuna Glimboca, judetul Caras-Severinse realizeaza obiectivul de modernizare a clădirii existente pe urmatoarea suprafata rezultata din antemasuratoare, conform Caiet de sarcini:

TOTAL SUPRFATA: 240,00 mp

Documentatia de atribuire – Amenajare Dispensar Comunal - Comuna Glimboca, judetul Caras-Severinse poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

Valoarea estimată fara TVA : 71000,00 RON

Invitatie-de-participare-executie-dispensar-Glimboca

6. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări  REABILITARE MONUMENTUL EROILOR”,  - Comuna Glimboca județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare Nr.     2158    29.08.2019

 Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie  Lucrari

Cod CPV:   45454100-5 Lucrari de restaurare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de REABILITARE MONUMENTUL EROILOR”,  - Comuna Glimboca județul Caras-Severin  se realizeaza obiectivul de reabilitare a monumentului eroilor conform proiectului

Documentatia de atribuire – REABILITARE MONUMENTUL EROILOR”,  - Comuna Glimboca județul Caras-Severin se poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

 Valoarea estimate fara TVA:  62.000,00   RON

Termen limita primire oferte: 09.09.2019 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

Documentatia de atribuire și orice solicitare de clarificari va fi transmisa Autoritatii Contractante la nr. Tel/ Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari prin publicare pe site-ul  http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-monument1

 

7. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări „Întreținere și reparații accese – Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin – faza 1

Detalii anunț invitație participare nr. .     1238    19.05.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrări de îmbrăcare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „Întreținere și reparații accese - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

Suprafata asfalt  = 2810,26 mp

Valoarea estimate fara TVA: 162.184,19 RON

Termen limita primire oferte: 03.06.2020 ora 13:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-alei

 

8. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări „Suplimentare debit în cadrul alimentării cu apă a localității Glimboca”, 

Detalii anunț invitație participare nr. .     1239    19.05.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45262220-9    Forare de puturi de apa (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea„Suplimentare debit în cadrul alimentării cu apă a localității Glimboca”, județul Caras-Severin (execuție foraj 3) se realizeaza obiectivul de :

Adâncimea forajului  = 220 ml

Valoarea estimată : 100.000,00 RON

Termen limita primire oferte: 04.06.2020 ora 13:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-suplimentare debit apă

 

9.  Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări „Asfaltare străzi comunale – str. Mânăstiri, str. Trandafirilor și str. Unirii, comuna Glimboca , județul Caras-Severin” 

Detalii anunț invitație participare nr. .     1356    04.06.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea„Asfaltare străzi comunale – str. Mânăstiri, str. Trandafirilor și str. Unirii, comuna Glimboca , județul Caras-Severin”  se realizează obiectivul de :

Suprafata  = 2877mp

Valoarea estimată : 176.000,00 RON

Termen limita primire oferte: 24.06.2020 ora 11:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-strazi comunale 2020

10. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări „Întreținere și reparații accese – Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin – faza 1

Detalii anunț invitație participare nr. .     1836    31.07.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233222-1- lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „Întreținere și reparații accese - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii de acces locuinte urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

  • Suprafata pavaj = 2810,26 mp
  • Borduri           = 2610 ml

Valoarea estimate fara TVA: 246.278.53 RON

Termen limita primire oferte: 17.08.2020 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr. 367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-alei

 

11. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări

„AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr. .     1905    10.08.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233222-1- lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei de agrement lac – pescărie situată în vecinătatea zonei de agrement Glimboceanul conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  298.415,69 RON

Termen limita primire oferte: 21.08.2020 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr. 367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-lac pescarie