Licitatii Contracte

1. Consiliul Local al Comunei Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrari Realizare podețe, punți pietonale, taluzare pârâu Merișor.
Ofertele se depun pana vineri 11.07.2014 ora 10.00 la sediul Primariei Glimboca.
Pentru informatii suplimentare telefon 0255/534378 sau la sediul primariei.

2. Contracte concesiune

Muntean Codruta  Asezamant Naslau Pavel Suciu Ana Andras  Cooperativa

 

3.  Consiliul Local al Comunei Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări Amenajare Drumuri Comunle - Comuna Glimboca”

Detalii anunț invitație participare Nr.     1083    15.05.2018

 Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie  Lucrari

Denumirea  achizitiei: Amenajare Drumuri Comunle - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

 Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

 Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Amenajare Drumuri Comunle - Comuna Glimboca”, judetul Caras-Severinse realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

Suprafata asfalt  = 5600,00 mp

  • TOTAL SUPRFATA: 5600,00 mp

Documentatia de atribuire – Amenajare Drumuri Comunle - Comuna Glimboca”, judetul Caras-Severinse poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-str.-Glimboca 1

Comunicare

 

4. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări Asfaltare străzi comunale - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare Nr.    1223  /    31.05.2018

 Tip anunt: Achizitie directă

Tip contract: Executie  Lucrari

Denumirea  achizitiei:  Asfaltare străzi comunale - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

 

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Asfaltare străzi comunale - Comuna Glimboca”, judetul Caras-Severin, Străzi: Gheorghe Simeria, Grădiniței, Morii, Unirii, Trandafirilor, Măceșului -se realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

 

  • TOTAL SUPRFATA: 3769,00 mp

Documentatia de atribuire – Asfaltare străzi comunale - Comuna Glimboca”, judetul Caras-Severin, Străzi: Gheorghe Simeria, Grădiniței, Morii, Unirii, Trandafirilor, Măceșului-  se poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

 Invitatie-de-participare-executie-lucrari-strazi.buget local-Glimboca

Valoarea estimate fara TVA: 200.000,00 RON

 

5. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări Amenajare Dispensar Comunal”  Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare Nr.         1241 / 04.06.2018

 Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie  Lucrari

Denumirea  achizitiei: Amenajare Dispensar Comunal”  Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Cod CPV:   45453000-7- Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Amenajare Dispensar Comunal - Comuna Glimboca, judetul Caras-Severinse realizeaza obiectivul de modernizare a clădirii existente pe urmatoarea suprafata rezultata din antemasuratoare, conform Caiet de sarcini:

TOTAL SUPRFATA: 240,00 mp

Documentatia de atribuire – Amenajare Dispensar Comunal - Comuna Glimboca, judetul Caras-Severinse poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

Valoarea estimată fara TVA : 71000,00 RON

Invitatie-de-participare-executie-dispensar-Glimboca

6. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări  REABILITARE MONUMENTUL EROILOR”,  - Comuna Glimboca județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare Nr.     2158    29.08.2019

 Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie  Lucrari

Cod CPV:   45454100-5 Lucrari de restaurare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de REABILITARE MONUMENTUL EROILOR”,  - Comuna Glimboca județul Caras-Severin  se realizeaza obiectivul de reabilitare a monumentului eroilor conform proiectului

Documentatia de atribuire – REABILITARE MONUMENTUL EROILOR”,  - Comuna Glimboca județul Caras-Severin se poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

 Valoarea estimate fara TVA:  62.000,00   RON

Termen limita primire oferte: 09.09.2019 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

Documentatia de atribuire și orice solicitare de clarificari va fi transmisa Autoritatii Contractante la nr. Tel/ Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari prin publicare pe site-ul  http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-monument1

 

7. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări „Întreținere și reparații accese – Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin – faza 1

Detalii anunț invitație participare nr. .     1238    19.05.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrări de îmbrăcare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „Întreținere și reparații accese - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

Suprafata asfalt  = 2810,26 mp

Valoarea estimate fara TVA: 162.184,19 RON

Termen limita primire oferte: 03.06.2020 ora 13:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-alei

 

8. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări „Suplimentare debit în cadrul alimentării cu apă a localității Glimboca”, 

Detalii anunț invitație participare nr. .     1239    19.05.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45262220-9    Forare de puturi de apa (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea„Suplimentare debit în cadrul alimentării cu apă a localității Glimboca”, județul Caras-Severin (execuție foraj 3) se realizeaza obiectivul de :

Adâncimea forajului  = 220 ml

Valoarea estimată : 100.000,00 RON

Termen limita primire oferte: 04.06.2020 ora 13:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-suplimentare debit apă

 

9.  Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări „Asfaltare străzi comunale – str. Mânăstiri, str. Trandafirilor și str. Unirii, comuna Glimboca , județul Caras-Severin” 

Detalii anunț invitație participare nr. .     1356    04.06.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea„Asfaltare străzi comunale – str. Mânăstiri, str. Trandafirilor și str. Unirii, comuna Glimboca , județul Caras-Severin”  se realizează obiectivul de :

Suprafata  = 2877mp

Valoarea estimată : 176.000,00 RON

Termen limita primire oferte: 24.06.2020 ora 11:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-strazi comunale 2020

10. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări „Întreținere și reparații accese – Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin – faza 1

Detalii anunț invitație participare nr. .     1836    31.07.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233222-1- lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „Întreținere și reparații accese - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii de acces locuinte urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

  • Suprafata pavaj = 2810,26 mp
  • Borduri           = 2610 ml

Valoarea estimate fara TVA: 246.278.53 RON

Termen limita primire oferte: 17.08.2020 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr. 367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-alei

 

11. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări

„AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr. .     1905    10.08.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233222-1- lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei de agrement lac – pescărie situată în vecinătatea zonei de agrement Glimboceanul conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  298.415,69 RON

Termen limita primire oferte: 21.08.2020 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr. 367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-lac pescarie

12. ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI GLIMBOCA anuntă publicul interesat asupra concesionării terenului intravilan în suprafață de 2035 mp, evidențiat în CF 31711 Glimboca și a terenului intravilan în suprafață de 4493 mp mp, evidențiat în CF 31668 Glimboca.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Primăriei – 50 lei.

Informatii se pot solicita telefonic – 0255534378, la sediul Primăriei Glimboca, Glimboca, nr. 367, zilnic de luni – vineri, între orele 9 – 12 sau pe adresa e-mail: primaria.glimboca@gmail.com

Ofertele se depun la sediul primăriei

Data limită solicitare clarificări: 30.10.2020

Data limita depunere oferte: 05.11.2020, ora. 12.00

Data deschidere oferte: 05.11.2020. ora 13.00 la sediul primăriei Glimboca

Data publicării:   06.10.2020

IMG_20201006_0001

 

13. ANUNȚ PUBLIC

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări Reabilitare fațadă și învelitoare la imobil de locuințe – Comuna Glimboca”,  județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr.     1238    07.10.2020

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45261900-3 – Lucrari de reparare si intretinere acoperisuri (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Reabilitare fațadă și învelitoare la imobil de locuințe – Comuna Glimboca”,  județul Caras-Severin  se realizeaza obiectivul de modernizare si reabilitare a blocului de locuinte pe urm[toarele suprafete măsurate:

  • -       fatada  580mp-     acoperis 410 mp

Valoarea estimate fara TVA: -  RON

Termen limita primire oferte: 14.10.2020 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura, în Comuna Glimboca, Nr. 367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Detalii anunț invitație participare bloc Glimboca

Oferta bloc Glimboca fara valori v.1

14. Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrări Amenajare Străzi Comunale - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare Nr.     2469    09.10.2020

 Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie  Lucrari

Denumirea  achizitiei: Amenajare Străzi Comunale - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

 

Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

 Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Amenajare Străzi Comunale - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin, (străzile Gh. Român si Victor Madincea) se realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:

Suprafata asfalt  = 3910,00 mp

  • TOTAL SUPRFATA: 3910,00 mp

Documentatia de atribuire – Amenajare Străzi Comunale - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severinse poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)

 Valoarea estimate fara TVA:  247.000,00 RON

Ofertele se depun la sediul primăriei

Data limită solicitare clarificări: 14.10.2020

Data limita depunere oferte: 15.10.2020, ora. 10.00

Data deschidere oferte: 15.10.2020. ora 11.00 la sediul primăriei Glimboca

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-str-Gh Roman