Licitații 2021

1. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

„AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr. .     549  30.03.2021

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233222-1- lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei de agrement lac – pescărie situată în vecinătatea zonei de agrement Glimboceanul conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  236.983,03 RON fara TVA

Termen limita primire oferte:  23.04.2021 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura,  în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-lac-pescarie 2021

2. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

„AMENAJARE ZONA CENTRALĂ”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr. .    1203  28.06.2021

Tip anunt: Achizitie directa simplificată

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   71421000-5 | Servicii de amenajare peisagistică. (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „AMENAJARE ZONA CENTRALĂ”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei centrale situată în centrul comunei conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  194.400,00 RON cu TVA

Termen limita primire oferte:  30.06.2021 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura,  în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-centru

2. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

Detalii anunț invitație participare Nr.        1602    23.08.2021

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Denumirea achizitiei: Amenajare Trotuare zona Bucium - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

 Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

 Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Amenajare Trotuare zona Bucium - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severinse realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:  pavele: 183,00 mp  borduri  45 ml  rigole  45 ml podeț   2 5 mp

Documentatia de atribuire – Amenajare Trotuare zona Bucium - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severinse poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)  Valoarea estimate fara TVA:  22.500,00 RON

Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. TEL/Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-trotuare zona bucium