Licitații 2021

1. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

„AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr. .     549  30.03.2021

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233222-1- lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei de agrement lac – pescărie situată în vecinătatea zonei de agrement Glimboceanul conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  236.983,03 RON fara TVA

Termen limita primire oferte:  23.04.2021 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura,  în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-lac-pescarie 2021

2. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

„AMENAJARE ZONA CENTRALĂ”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr. .    1203  28.06.2021

Tip anunt: Achizitie directa simplificată

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   71421000-5 | Servicii de amenajare peisagistică. (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „AMENAJARE ZONA CENTRALĂ”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei centrale situată în centrul comunei conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  194.400,00 RON cu TVA

Termen limita primire oferte:  30.06.2021 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura,  în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-centru

3. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

Detalii anunț invitație participare Nr.        1602    23.08.2021

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Denumirea achizitiei: Amenajare Trotuare zona Bucium - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severin

 Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

 Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de Amenajare Trotuare zona Bucium - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severinse realizeaza obiectivul de modernizare a infrastructurii rutiere pe urmatoarele suprafete rezultate din antemasuratoare:  pavele: 183,00 mp  borduri  45 ml  rigole  45 ml podeț   2 5 mp

Documentatia de atribuire – Amenajare Trotuare zona Bucium - Comuna Glimboca”, județul Caras-Severinse poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)  Valoarea estimate fara TVA:  22.500,00 RON

Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. TEL/Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-trotuare zona bucium

4. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

Detalii anunț invitație participare Nr.        2189 / 29.10.2021

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Denumirea achizitiei“Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna GLIMBOCA, judetul CARAȘ-SEVERIN”

 Cod CPV:   45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala

 Descrierea contractului:

“Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna GLIMBOCA, judetul CARAȘ-SEVERIN”  

Toate categoriile de lucrari si instalatii se vor executa cu respectarea proiectului tehnic verificat in conformitate cu prevederile legale, normelor, normativelor si standardelor in vigoare. Se va respecta programul de executie a lucrarilor, programul de receptie si control al calitatii lucrarilor.

Executantul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Executantul va prezenta beneficiarului toate certificarile de calitate si declaratiile de conformitate cu cerintele in vigoare pentru materialele si echipamentele utilizate.
Executantul îşi va lua măsuri specifice de protecţie a echipamentelor electrice şi electronice ofertate, adaptate tipului de retea existentă. Nu se acceptă solicitări de despăgubire pentru defectiuni ale echipamentelor cauzate de rețeaua de alimentare.
Pentru a nu exista sincope in functionarea sistemului de iluminat, Executantul se va asigura ca lucrarile de demontare si montare pe fiecare punct luminos vor fi realizate in aceeasi zi.
Executantul va asigura la finalul proiectului, sau la finalizarea lucrarilor pe anumite strazi, o
retea de iluminat noua, racordata la reteaua de alimentare cu energie electrica, complet functionala; de asemenea va asigura conectarea, fara sincope in functionare, a tuturor retelelor de iluminat public conectate la retelele care urmeaza a fi dezafectate de proprietar, ca urmare a realizarii retelelor de
iluminat conform prezentului proiect.

Documentatia de atribuire – “Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna GLIMBOCA, judetul CARAȘ-SEVERIN” se poate ridica de la sediul unității contractante. (Caiet de sarcini; Formulare)  Valoarea estimate fara TVA:  438.200,00 RON

Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. TEL/Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

02-PT_Caiet de sarcini IE v2

5. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

„Reparații Străzi  Comuna Glimboca județul Caras-Severin”

Detalii anunț invitație participare nr. .     2778  02.12.2021

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233200-1- Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „Reparații Străzi  Comuna Glimboca județul Caras-Severin” se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei Gradina Sateasca conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  135.386,00RON fara TVA

Termen limita primire oferte:  07.12.2021 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura,  în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-str-gradina sateasca