Licitații 2021

1. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

„AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr. .     549  30.03.2021

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   45233222-1- lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „AMENAJARE LAC PESCĂRIE”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei de agrement lac – pescărie situată în vecinătatea zonei de agrement Glimboceanul conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  236.983,03 RON fara TVA

Termen limita primire oferte:  23.04.2021 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura,  în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-lac-pescarie 2021

2. Consiliul Local Glimboca Glimboca

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin procedura rapida a contractului de lucrări

„AMENAJARE ZONA CENTRALĂ”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin

Detalii anunț invitație participare nr. .    1203  28.06.2021

Tip anunt: Achizitie directa simplificată

Tip contract: Executie Lucrari

Cod CPV:   71421000-5 | Servicii de amenajare peisagistică. (Rev.2)

Descrierea contractului:

Prin achizitionarea de „AMENAJARE ZONA CENTRALĂ”- Comuna Glimboca, județul Caras-Severin se realizeaza obiectivul de modernizarea a zonei centrale situată în centrul comunei conform P.T. depus

Valoarea estimate fara TVA:  194.400,00 RON cu TVA

Termen limita primire oferte:  30.06.2021 ora 10:00 la sediul primariei, Registratura,  în Comuna Glimboca, Nr.367, judetul Caras-Severin.

 Informatii suplimentare: Orice solicitare de clarificări va fi transmisa Autorității Contractante la nr. Fax 0255 534 378 sau pe e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, iar Autoritatea Contractanta va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificări prin publicare pe site-ul http://www.primaria-glimboca.ro/

Invitatie-de-participare-executie-lucrari-centru